Surts Koolitus

​​

  •  ​Arstlik Perenõuandla OÜ (2015-2016 - 116 117 esmatasandi meditsiinivaldkonna infotelefoni Eestis juurutamise võimalikkusest)

  • Kontaktikeskus OÜ (2015-2019 - sotsiaalvaldkonna arendusprojektide sisuline nõustamine)

  • MTÜ Eesti Abikeskused (2016-2017 - sotsiaalvaldkonna koolituste kavandamine ja läbiviimine)

  • MTÜ Pro Civitas (2018-2019 - loomemajanduse valdkonna koolituste kavandamine ja läbiviimine Tallinna ja Harjumaa töötutele)

  • Erivajadustega inimestele telefonipõhise nõustamis- ja suhtlemisteenuse väljaarendamine (2020-2021). Partneriteks MTÜ Eesti Puuetega Inimeste Koda, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ja Hiiumaa vald.